Google अनुवाद

एक पटक तपाईंले छनौट गर्नुभएको तपाईंको स्रोत भाषा, तपाईंले इनपुट बक्सको तल दायाँ तिर इनपुट उपकरण आईकन देख्नु हुनेछ। इनपुट उपकरण टर्न गर्न आईकनमा क्लिक गर्नुहोस् वा ड्रप-डाउन मेनुको अर्को इनपुट उपकरणमा स्वीच गर्नुहोस्।

व्यक्तिगत इनपुट उपकरणहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे सम्बन्धित लेखहरू:

सम्बन्धित Google ब्लग पोष्टहरू: