समर्थन गरिएका भाषाहरु

भाषा आगत विधि ट्रान्स्लिटरेसन भर्चुअल कुञ्जीपाटी हस्तलेखन
अंङ्ग्रेजी कीबोर्ड अंग्रेजी
कीबोर्ड अंग्रेजी ड्वोरक
हस्तलेखन
अफ्रिकी हस्तलेखन
अरबी भाषा ट्रान्स्लिटरेसन कीबोर्ड अरबी
अर्मेनी कीबोर्ड अर्मेनी पूर्वी
कीबोर्ड अर्मेनी पश्चिमी
अल्बानीयन कीबोर्ड अल्बानियाई हस्तलेखन
आइसल्याण्डिक कीबोर्ड आइसल्याण्डिक हस्तलेखन
आईरिस हस्तलेखन
आमहारिक ट्रान्स्लिटरेसन कीबोर्ड इथियोपियाई
इटालियन लेटिन IME कीबोर्ड इटालियन हस्तलेखन
इन्डोनेसियन हस्तलेखन
उज्बेक कीबोर्ड उज्बेक लेटिन
कीबोर्ड उज्बेक सिरिलिक फोनेटिक
कीबोर्ड उज्बेक सिरिलिक टायपराईटर
उर्दू ट्रान्स्लिटरेसन कीबोर्ड उर्दू
एस्टोनीयन एस्टोनियाई कीबोर्ड हस्तलेखन
ओरिया ट्रान्स्लिटरेसन कीबोर्ड ओरिया इन्स्क्रिप्ट
कीबोर्ड ओरिया फोनेटिक
कजाख कीबोर्ड कजाख
कन्नाडा ट्रान्स्लिटरेसन कीबोर्ड कन्नाडा इन्स्क्रिप्ट
फोनेटिक कीबोर्ड कन्नाडा
किर्गिज कीबोर्ड किर्गीज
कोरियाली कीबोर्ड कोरियाली हस्तलेखन
क्याटालन कीबोर्ड क्याटालन हस्तलेखन
क्रोएसियन कीबोर्ड क्रोएसियन हस्तलेखन
खमेर कीबोर्ड खमेर
गुजराती ट्रान्स्लिटरेसन कीबोर्ड गुजराती इन्स्क्रिप्ट
फोनेटिक कीबोर्ड गुजराती
गेलीसियन कीबोर्ड गेलिशियन हस्तलेखन
ग्रीक ट्रान्स्लिटरेसन कीबोर्ड ग्रिक हस्तलेखन
चीनीयाँ (परम्परागत) Pinyin IME
झुयिन IME
Cangjie IME
केनटोनीज IME
हस्तलेखन
चीनीयाँ (सरलीकृत) Pinyin IME
Wubi IME
हस्तलेखन
चेक कीबोर्ड चेक
कीबोर्ड चेक Qwertz
हस्तलेखन
चेरोकी कीबोर्ड चेरोकी
फोनेटिक कीबोर्ड चेरोकी
जर्जियन कीबोर्ड जर्जियाई क्वार्टी
कीबोर्ड जर्जियाई टाइपराइटर
जर्मन लेटिन IME कीबोर्ड जर्मन हस्तलेखन
जापानी IME हस्तलेखन
जोङ्खा कीबोर्ड जोङ्खा
टर्किश कीबोर्ड टर्किश F
कीबोर्ड टर्किश Q
हस्तलेखन
टाइग्रिन्या ट्रान्स्लिटरेसन कीबोर्ड इथियोपियाई
डच लेटिन IME कीबोर्ड डच हस्तलेखन
डारी फारसी कीबोर्ड फारसी
कीबोर्ड दारी
डेनिस कीबोर्ड डेनिस हस्तलेखन
ततार कीबोर्ड तातार
तामिल ट्रान्स्लिटरेसन कीबोर्ड तामिल इन्स्क्रिप्ट
कीबोर्ड तामिल फोनेटिक
तेलगु ट्रान्स्लिटरेसन कीबोर्ड तेलुगु इन्स्क्रिप्ट
फोनेटिक कीबोर्ड तेलुगु
थाई कीबोर्ड थाई हस्तलेखन
नर्वेजियन कीबोर्ड नर्वेजियन हस्तलेखन
नेपाली ट्रान्स्लिटरेसन फोनेटिक कीबोर्ड देवनागरी
पंजाबी ट्रान्स्लिटरेसन कीबोर्ड गुरुमुखी इन्स्क्रिप्ट
फोनेटिक कीबोर्ड गुरुमुखी
पाश्तो कीबोर्ड पश्तो
पोर्चुगली (पोर्चुगल) लेटिन IME कीबोर्ड पोर्चुगली हस्तलेखन
पोर्चुगली (ब्राजिल) लेटिन IME कीबोर्ड ब्राजीली पोर्चुगली हस्तलेखन
पोलिस कीबोर्ड पोलिस हस्तलेखन
फारसी ट्रान्स्लिटरेसन कीबोर्ड फारसी
कीबोर्ड दारी
फिनीस फिनिस कीबोर्ड हस्तलेखन
फिलिपिनो हस्तलेखन
फ्रान्सेली लेटिन IME कीबोर्ड फ्रेन्च हस्तलेखन
बंगाली ट्रान्स्लिटरेसन कीबोर्ड बंगाली इन्स्क्रिप्ट
फोनेटिक कीबोर्ड बंगाली
बर्मी कीबोर्ड म्यान्मार
बास्क्यू कीबोर्ड बास्क्यू हस्तलेखन
बुल्गेरीयन ट्रान्स्लिटरेसन कीबोर्ड बुल्गेरियन
कीबोर्ड फोनेटिक बुल्गेरियन
हस्तलेखन
बेलारूसियन ट्रान्स्लिटरेसन कीबोर्ड बेलारूसियन हस्तलेखन
बोस्नियाली कीबोर्ड बोस्नियाली
भियतनामी IME कीबोर्ड भियतनामी टेलेक्स
कीबोर्ड भियतनामी Tcvn
कीबोर्ड भियतनामी VIQR
हस्तलेखन
मंगोलीयन कीबोर्ड मंगोलियन सिरिलिक
मराठी ट्रान्स्लिटरेसन फोनेटिक कीबोर्ड देवनागरी
मलयालम ट्रान्स्लिटरेसन कीबोर्ड मलयालम इन्स्क्रिप्ट
फोनेटिक कीबोर्ड मलयालम
मलाय हस्तलेखन
माल्टेस कीबोर्ड माल्टेस
म्यासिडोनीयन कीबोर्ड म्यासिडोनीयन हस्तलेखन
यिद्दिस कीबोर्ड यिद्दिस
यूइघर कीबोर्ड यूईघर
यूक्रेनी ट्रान्स्लिटरेसन कीबोर्ड यूक्रेनी १०१ हस्तलेखन
रसियन ट्रान्स्लिटरेसन कीबोर्ड रूसी हस्तलेखन
रोमनी कीबोर्ड रोमनी
रोमनीयन कीबोर्ड रोमानियाई
कीबोर्ड रोमानियाई Sr13392 प्राथमिक
कीबोर्ड रोमानियाई Sr13392 सेकेन्डरी
हस्तलेखन
लाओ कीबोर्ड लाओ
लिथुआनियन कीबोर्ड लिथुआनियन हस्तलेखन
ल्याटभियन कीबोर्ड ल्याटभियन हस्तलेखन
ल्याटिन हस्तलेखन
वेल्स हस्तलेखन
सर्बियाली ट्रान्स्लिटरेसन कीबोर्ड सर्बियाई सिरिलिक
कीबोर्ड सर्बियाई लेटिन
हस्तलेखन
संस्कृत ट्रान्स्लिटरेसन कीबोर्ड संस्कृत फोनेटिक
सिन्हाला ट्रान्स्लिटरेसन कीबोर्ड सिन्हाला
स्पेनिस लेटिन IME कीबोर्ड स्पेनिश हस्तलेखन
स्लोभाक कीबोर्ड स्लोभाक
कीबोर्ड स्लोभाक क्वेर्टी
हस्तलेखन
स्लोभेनीयन स्लोभेनियाई कीबोर्ड हस्तलेखन
स्वाहिली कीबोर्ड स्वाहिली हस्तलेखन
स्वीडिस कीबोर्ड स्वीडिस हस्तलेखन
हङ्गेरीयन कीबोर्ड हङ्गेरीयन १०१ हस्तलेखन
हाईटियन हस्तलेखन
हिन्दी ट्रान्स्लिटरेसन कीबोर्ड हिन्दी
कीबोर्ड देवनागरी फोनेटिक
हस्तलेखन
हीब्रु ट्रान्स्लिटरेसन कीबोर्ड हिब्रु