Google खाता सेटिङ्स

तपाईं इनपुट उपकरण चयन गर्न वा तपाईंको Google खाता सेटिङ्स मा तिनीहरूको सेटिङ्स सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको कन्फिगरेसन सबै Google उत्पादनहरूमा लागू हुन्छ।

यसमा इनपुट उपकरण सम्पादन गर्नका लागि Google खाता सेटिंङ्स ,यी चरणहरूको पालना गर्नुहोस्:

  1. "भाषा" मा जानुहोस् → "इनपुट उपकरणहरू" → "सम्पादन गर्नुहोस्"
  2. "इनपुट उपकरण सेटिङ्स" संवादमा देखिन्छ, तपाईंले उपयोग गर्न चाहेको इनपुट उपकरण चयन गर्नुहोस्।
    • ट्रान्सिलिटरेसनIMEs भाषाबाट क्यारेक्टर द्वारा प्रस्तुत गरिन्छ, जस्तै मराठी ट्रान्सिलिटरेसनको लागि र चीनीयाँ पिनयिन IME को लागि।
    • भर्चुअल कीबोर्ड कीबोर्डद्वारा प्रतिनिधित्व भएको हुन्छ .
    • हस्तलेखन IMEs पेन आइकनद्वारा प्रतिनिधित्व गरिएको हुन्छ .
  3. तपाईंको सेटिङ्स सम्पादन गर्नुहोस् र "बचत गर्नुहोस्" क्लिक गर्नुहोस्।

हाल, हामी तीन वटा सेटिङ्स प्रदान गर्दछौं :