Google सेवाहरूमा Google आगत उपकरणहरू

तपाईंले चाहेको बेला, तपाईंले चाहेको भाषामा टाइप गर्न क्लाउड आगत उपकरणले सजिलो बनाउँछ। यसले  IMEs  वा  ट्रान्सिलिट्रेसन , भर्चुअल कीबोर्ड  वा  हस्तलेखन को मिश्रण प्रयोग गरेर ९० भन्दा माथिका भाषाहरूलाई समेट्दछ। हामीले भर्खरै  केनटोनीज IME थालनी गर्‍यौं !

Google सेवाहरूमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा जान्नुहोस्: