Google आगत उपकरणहरू अनलाइन प्रयास गर्नुहोस्

वेबको कुनैपनि ठाँउमा, तपाईंले छनोट गर्नु भएको भाषामा टाइप गर्न Google आगत उपकरणहरूले सजिलो बनाउँछ। थप जान्नुहोस्

यसलाई प्रयास गर्न, तपाईंको भाषा र तलको आगत उपकरण रोज्नुहोस् र टाइप गर्न सुरु गर्नुहोस्।

विशेष वर्णहरू
यसलाई सुधार्न मद्दत गर्नुहोस्!

Google इनपुट उपकरणहरू प्राप्त गर्नुहोस्

Android उपकरणहरूको लागि

यसलाई Google Play मा पाउनुहोस्

वा, यो QR कोड तपाईंको फोन वा ट्याबलेटका साथ स्क्यान गर्नुहोस्