உள்ளடக்கப் பண்புக்கூறு

Google உள்ளீட்டு கருவி பின்வரும் தரவைப் பயன்படுத்துகிறது.

சீன மொழிக்கான வூபி IME

பீஜிங் வாங்மா இனொவேஷன் நெட்வொர்க் டெக்னாலஜி நிறுவன லிமிடெட் வழங்கும் வாங்மா வூபியின் உரிமம் பெற்ற உள்ளடக்கம்.北京王码创新网络技术有限公司). +86 (10) 8256-3185 என்ற எண் மூலமாகவோ www.wangma.com.cn மூலமாகவோ வாங்மா நிறுவனத்தைத் தொடர்புகொள்ளவும்.

சீனத்திற்கான கான்டோனீஸ் IME

Chrome OSக்கான கொரியன் IME