ஆன்லைனில் Google உள்ளீட்டு கருவியை முயற்சிக்கவும்

இணையத்தில் எங்கிருந்தாலும் நீங்கள் தேர்வுசெய்யும் மொழியில் தட்டச்சு செய்வதை Google உள்ளீட்டு கருவி எளிதாக்குகிறது. மேலும் அறிக

இதை முயற்சிக்க, கீழே உங்கள் மொழி மற்றும் உள்ளீட்டு கருவியைத் தேர்வுசெய்து, தட்டச்சு செய்யத் தொடங்கவும்.

சிறப்பு எழுத்துக்குறிகள்
இதை மேம்படுத்த உதவவும்!

Google உள்ளீட்டு கருவியைப் பெறுக

Android சாதனங்களுக்கு

அதை Google Play இல் பெறுக

அல்லது உங்கள் தொலைபேசி அல்லது டேப்லெட்டைக் கொண்டு இந்த QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்க

உங்கள் கணினிக்கு

Windows க்காகப் பதிவிறக்குக