వీటితో పేజీలను కనుగొనండి...
 
దీన్ని శోధన పెట్టెలో చేయడానికి.
ముఖ్య పదాలను టైప్ చేయండి: మూడు రంగుల రాట్ టెర్రియర్
ఖచ్చితమైన పదాలను కోట్ల్లో పెట్టండి: "లోకపాల్ ముసాయిదా"
మీకు కావలసిన అన్ని పదాల మధ్య OR టైప్ చేయండి: చిన్నది OR ప్రామాణిక
మీకు అవసరం లేని పదాల ముందు మైనస్ గుర్తును పెట్టండి: -కోకిల, -"కాకి"
ఇక్కడ వరకు
సంఖ్యల మధ్య 2 చుక్కలు ఉంచండి మరియు ప్రమాణ యూనిట్ను జోడించండి: 10..35 lb, $300..$500, 2010..2011
ఆపై మీ ఫలితాలను వీటి ద్వారా తగ్గించండి...
మీరు ఎంచుకున్న భాషలో పేజీలను కనుగొనండి.
నిర్దిష్ట ప్రాంతంలో పబ్లిష్ చేసిన పేజీలను కనుగొనండి.
మీరు పేర్కొన్న సమయంలో అప్డేట్ అయిన పేజీలను కనుగొనండి.
ఒక సైట్లో వెతకండి ( wikipedia.org వంటిది) లేదా మీ ఫలితాలను .edu, .org లేదా .gov వంటి డొమైన్కు పరిమితం చేయండి
మొత్తం పేజీలో, పేజీ శీర్షికలో లేదా వెబ్ అడ్రస్లో లేదా మీరు వెతుకుతున్న పేజీకి లింక్ల్లో పదాల కోసం వెతకండి.
మీరు ఎంచుకున్న ఫార్మాట్లో పేజీలను కనుగొనండి.
మీ స్వంతంగా మీరు ఉచితంగా ఉపయోగించగల పేజీలను కనుగొనండి.
మీరు వీటిని కూడా చేయవచ్చు...
URLను పోలిన పేజీలను కనుగొనండి
శోధన పెట్టెలోని ఆపరేటర్లను ఉపయోగించండి
మీ శోధన సెట్టింగ్లను అనుకూలంగా మార్చండి
Google యాప్లు
ప్రధాన మెనూ