பக்கங்களைக் கண்டறிய...
 
தேடல் பெட்டியில் இதைச் செய்யவும்.
முக்கிய வார்த்தைகளைத் தட்டச்சு செய்க: மூவண்ன ராட் டெர்ரியர்
மேற்கோள்களில் துல்லியமான சொற்களை இடவும்: "பாசப் பறவை"
நீங்கள் விரும்பும் எல்லா சொற்களுக்கும் இடையே OR ஐத் தட்டச்சு செய்க: கார் OR விமானம்
நீங்கள் விரும்பாத சொற்களின் முன்பு கழித்தல் குறியீட்டை இடவும்: -விலங்கு, -"பூனை"
வரை
எண்களுக்கு இடையே 2 முற்றுப்புள்ளி வைக்கவும் மேலும் அளவிடுதல் யூனிட்டைச் சேர்க்கவும்: 10..35 lb, $300..$500, 2010..2011
உங்கள் முடிவுகளை இதன்மூலம் சரிப்படுத்தவும்...
நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த மொழியில் பக்கங்களைக் கண்டறிக.
குறிப்பிட்ட பகுதியில் வெளியிட்ட பக்கங்களைக் கண்டறிக.
நீங்கள் குறிப்பிடும் நேரத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட பக்கங்களைக் கண்டறிக.
ஒரு தளத்தைத் தேடுக ( wikipedia.org போன்று) அல்லது .edu, .org அல்லது .gov போன்ற களத்திற்கு உங்கள் முடிவுகளை வரம்பிடுக
நீங்கள் தேடும் வார்த்தைகளைப் பக்கம் முழுதும், பக்க தலைப்பு அல்லது வலை முகவரி, அல்லது பக்கத்திற்கான இணைப்புகள் ஆகியவற்றில் தேடுக.
நீங்கள் விரும்பும் வடிவமைப்பில் பக்கங்களைக் கண்டறிக.
தடையின்றி பயன்படுத்தக்கூடிய பக்கங்களைக் கண்டறிக.
நீங்கள் செய்யக் கூடியவை...
URLலில் உள்ளதைப் போன்ற பக்கங்களைக் கண்டறிக
தேடல் பெட்டியில் ஆபரேட்டர்களைப் பயன்படுத்துக
தேடல் அமைப்புகளைப் பிரத்தியேகமாக்குக
Google ஆப்ஸ்
முதன்மை மெனு