തിരയൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കൽ

പഴയ തിരയലുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തിരയൽ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താനാകുന്ന രീതി നിയന്ത്രിക്കുക

നിങ്ങളുടെ കുക്കികൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ബ്രൗസറിന്റെ കുക്കി ക്രമീകരണം പരിശോധിക്കുക.
സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്ത തിരയൽ പ്രവർത്തനം ഓഫാണ്

നുറുങ്ങ്: നിങ്ങൾ Google അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവ നിയന്ത്രിക്കാനും പഴയ തിരയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കഴിയും.