ಹುಡುಕಾಟ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡುವಿಕೆ

ಹಿಂದಿನ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟ ಅನುಭವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಕುಕೀಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಪುಟ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ಗಳ ಕುಕೀಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಸೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಹುಡುಕಾಟ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ

ಸಲಹೆ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ Google ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಹುಡುಕಾಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.