ಹುಡುಕಾಟ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡುವಿಕೆ

ಹಿಂದಿನ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟ ಅನುಭವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ

ಸೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಹುಡುಕಾಟ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆನ್ ಆಗಿದೆ

ಈ ಬ್ರೌಸರ್ನಿಂದ google.co.in ಕುರಿತ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು Google ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಲಹೆ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ Google ಖಾತೆಯಿಂದ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಉಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಹುಡುಕಾಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.